Het volgende beschrijft ons privacy beleid

Uw privacy is erg belangrijk voor Croatia4me. Dit gedeelte van onze website geeft meer details over hoe Croatia4me persoonlijke informatie zal verzamelen, gebruiken, communiceren en openbaar maken. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verhuren, verkopen, leasen, of weg geven. Het volgende schetst ons privacybeleid.

Als u vragen of opmerkingen heeft betreffende de verwerking van uw gegevens, ons privacy beleid of een gerelateerd onderwerp kunt u ons bereiken via info@croatia4me.com

Lees dit privacybeleid door voor gebruik van de website of het zenden van persoonlijke informatie.

Door gebruik te maken van de website, gaat u akkoord met de hier beschreven onderdelen.

Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we het doel waarvoor informatie wordt verzameld duidelijk maken. We zullen persoonlijke informatie uitsluitend verzamelen en gebruiken voor de vervulling van door ons gespecificeerde doeleinden en andere passende doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokkene krijgen zoals vereist door de wet.
We zullen alleen persoonlijke informatie behouden zolang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden.
We zullen persoonlijke informatie met wettige en eerlijke middelen en, indien van toepassing, met medeweten of toestemming van de betrokkene verzamelen.
Persoonsgegevens moeten voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt relevant zijn, en, voor zover nodig voor deze doeleinden, moeten deze gegevens nauwkeurig, compleet en up-to-date zijn.
We zullen persoonlijke gegevens met redelijke zekerheid waarborgen tegen verlies of diefstal, alsmede onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijzigingen beschermen.
We zullen voor klanten informatie over ons beleid en gebruik met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie gemakkelijk beschikbaar maken.

Cookie / Tracking Technologie

Croatia4me kan cookies en tracking-technologie gebruiken, die bruikbaar zijn voor het verzamelen van informatie, zoals het type browser en het besturingssysteem, het bijhouden van het aantal bezoekers van de site, en inzicht in hoe bezoekers de site gebruiken. Persoonlijke informatie kan niet worden verzameld via cookies en andere tracking-technologie, maar als u reeds persoonsgegevens heeft opgegeven, kunnen cookies worden gekoppeld aan dergelijke informatie. Derden, zoals onze adverteerders kunnen ook cookies gebruiken om informatie te verzamelen bij het aanbieden van advertenties aan u. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt gewoonlijk uw browser instellen om cookies te weigeren als u dat verkiest. Google, in het bijzonder, als een derde partij, gebruikt cookies om advertenties op deze site te helpen. Google’s gebruik van de DART-cookie geeft het de mogelijkeheid om advertenties aan uw gebruikers, op basis van hun bezoek aan uw sites en andere sites op het internet, te helpen. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de Google-advertenties en content network privacy-beleid te gaan.

Informatie door derden verzameld

We kunnen toestaan dat derden die tracking technologieën gebruiken, zoals cookies of pixels te gebruiken, om IP-informatie over gebruikers die een bezoek brengen aan de site of interactie met onze website hebben op te nemen. Onze website geeft geen persoonlijke informatie aan deze derden. Deze informatie stelt hen in staat om gerichte advertenties te leveren en hun effectiviteit te meten. Sommige van deze derden (reclame bedrijven) kunnen advertentienetwerken zijn die lid zijn van het Network Advertising Initiative, die geven de mogelijkheid om op een punt af te zien van advertentie targeting van aangesloten bedrijven.

Het privacybeleid van andere websites

De website Croatia4me.com bevat links andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites, voor meer informatie over het beleid verwijzen we u naar de informatie op de betreffende websites.

Ingevoegde inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen inhoud bevatten uit websites van derden (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingevoegde inhoud van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bewaken, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Contact formulier

We bewaren de door ons ontvangen ingevulde contact formulieren voor een periode van twee jaar voor diensten tbv klantenservice,we gebruiken de toegezonden informatie niet voor marketing doeleinden.

Verspreiding van informatie

Wij delen geen persoonlijk identificeerbare informatie aan derden voor marketingdoeleinden. Echter, kunnen wij wel informatie delen met overheidsinstanties of andere bedrijven ons te helpen bij het voorkomen of onderzoeken van fraude. We kunnen dit doen wanneer: (1) dit is toegestaan of vereist door de wet; of, (2) proberen te beschermen tegen of voorkomen van feitelijke of potentiële fraude of ongeautoriseerde transacties; of, (3) onderzoek naar fraude die reeds heeft plaatsgevonden.

Inzet voor Data Security

Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt veilig bewaard. Alleen geautoriseerde medewerkers van deze site hebben toegang tot deze informatie. Voor alle e-mails en nieuwsbrieven van deze site kunt u zich afmelden.

Reacties

Reacties ingediend via deze website vallen onder de verantwoordelijkheid van de indiener. Wij behouden ons het recht voor om deze reacties te verwijderen of opmerkingen toe te voegen naar eigen goeddunken. Site URL’s (indien aanwezig) worden gepubliceerd, samen met opmerkingen. E-mailadressen zijn nodig voor het maken van opmerkingen, maar deze worden niet bekendgemaakt, tenzij de reageerden met opzet dat zelf doet door het invoeren van het e-mailadres in het commentaar vak naast het vak duidelijk gelabeld voor de e-mail adres .

Croatia4me behoudt zich het recht voor om opmerkingen die naar haar oordeel niet gunstig voor het lezerspubliek te verwijderen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot reacties met godslastering, zelf bevordering, intimidatie, bedreigingen, of spam van welke aard ook.

Externe links

De website bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn van de eigenaar van deze website. We zullen niet, en kunnen niet bepalen hoe uw persoonlijke informatie op deze andere websites wordt gebruikt. Raadpleeg het privacybeleid van de gelinkte websites om te zien hoe zij uw informatie gebruiken.

Privacy Contactinformatie
Als u nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, de bepalingen en voorwaarden heeft kunt u contact met ons opnemen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan dit beleid te maken. U wordt aangemoedigd om het privacybeleid te beoordelen wanneer u de site bezoeken om ervoor te zorgen dat u begrijpt hoe de persoonlijke informatie die u verstrekt zal worden gebruikt.

Vragen over ons privacybeleid?

Mocht u nog vragen hebben betreffende ons privacybeleid, stuur dan een e-mail bericht naar info@croatia4me.com

Vragen of wijzigingen persoonsgegevens?

Heeft u vragen of zijn er gegevens die u wilt wijzigen, dan kunt u deze informatie per e-mail sturen naar info@croatia4me.com, onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen, we zullen echter de meest recente versie van het beleid op deze pagina weergeven. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, dit is een webanalyse dienst die door Google Inc. wordt aangeboden. Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Deze bestanden worden gebruikt om te helpen de website te analyseren en om te weten te komen hoe de bezoekers deze website gebruiken. De op deze wijze verkregen informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om onder meer bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wilt u uw gegevens verwijderen?

De door u opgegeven persoonsgegevens worden bewaard op een (beveiligde) Secure Server. Als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen kunt u ons een e-mail bericht met dit verzoek sturen, naar info@croatia4me.com

 


Disclaimer

De informatie op deze website wordt in goed vertrouwen verstrekt en op basis dat Croatia4me, noch haar vertegenwoordigers of werknemers, aansprakelijk zijn (door fouten, nalatigheid, onachtzaamheid, of anderszins) aan enige persoon voor enige schade of verlies dan ook, welke zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen met betrekking tot die persoon al of niet (zoals het geval kan zijn) te handelen op basis van een verklaring, informatie of advies op deze website.

Gebruik van afbeeldingen

De afbeeldingen op deze site zijn alleen bedoeld om on-screen te bekijken en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gemanipuleerd of op enigerlei wijze, voor persoonlijk of commercieel gebruik worden gebruikt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, met vermelding van toegekende rechten en de voorwaarden daarvan. Ongeoorloofd gebruik of reproductie van een foto vormt schending van het auteursrecht en is een schending van de federale wet op het auteursrecht. De foto’s die wij gebruiken op onze website zijn verkregen via website die foto’s voor het publieke domein aanbieden, zoals Pixabay.com en Croatian National Tourist Board, onder de voorwaarden beschreven door de betreffende organisatie.


Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden gebruikt, verspreid of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Croatia4me.com

Door verder te gaan, gaat u akkoord met het gebruik van cookies meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close